Home

De 3 Wijzen. Brengers van Licht.

 

Na een periode van voorbereiding, waarvan wijzelf ook niet wisten waar het toe zou leiden, zijn De Drie Wijzen in beeld gekomen. In eerste instantie werden zij waargenomen als drie lichtwezens bij onze huizen. Het was toen nog lang niet duidelijk wat daar de bedoeling van was.

Nadat ik ben begonnen met het lezen van de Akasha-kronieken konden wij checken wat wij al hadden vernomen. Het waren De Drie Wijzen, brengers van licht
Wij waren daar zelf heel verbaasd over. Want waarom was het dat zij zich bij ons manifisteerden. Wat was hier de bedoeling van.In het eerste schrijfcontact met hun werd duidelijk dat ze hier bijeen zijn om hun boodschappen door te geven en dat er al veel licht is op de wereld maar nog lang niet genoeg en dat ze hun steentje willen bijdragen om het besef van de mensheid te verhogen en de mensen te laten weten dat ze licht zijn en dat voor iedereen het licht aanwezig en weggelegd is. Zij zeiden dat ze nu regelmatig hun wijsheden en booschappen aan ons door gaan geven met als doel dat wij deze de wereld in zenden. En dat is wat we nu doen. Aan het begin van elke maand is er een  nieuwe boodschap en op de Engelenavonden wordt hij voorgelezen.  Tevens vind er dan een aanraking van De 3 Wijzen plaats waardoor er verandering en heling ontstaat.

Zie voor Ilse haar kant van het verhaal onder de knop home, Hoe het begon.

Tussentijdse Boodschap

Wij willen de mensheid er op attent maken dat er grote veranderingen bezig zijn maar ook dat er nog meer grote veranderingen staan te gebeuren. Deze veranderingen hebben te maken met het nieuwe lichtpad dat een ieder aan het volgen is. Er zijn heel veel mensen aan het openen op dit moment en dat maakt dat de vraag naar begeleiding groot is. Dat mijn lieve mensen is waar wij ook in beeld komen. Wij Brengers van Licht willen op deze wijze jullie ondersteunen. Een ieder die dit leest zal weer een stukje verder komen op hun Lichtpad. Wij zijn uiteraard niet de enige. Er is veel begeleiding van de Engelen, Aartsengelen ,Opgestegen meesters, buitenaardsen en al wie er nog meer mee gemoeid zijn. De bedoelingen van iedere intelligentie is zuiver en dient alleen maar om de mensheid naar een hoger plan te tillen. Een ieder volgt zijn eigen pad maar de ondersteuning is zo belangrijk om de hoge frequenties te kunnen dragen en de weg naar het Licht te vervolgen. Dit is wat wij nu  zeggen en zo zal het zijn.

Wij zijn Brengers van Licht.

 

Boodschap voor de maand Februari

De maand februari staat aan de vooravond van de lente. De lente is nog niet daar maar is in aantocht. Zoals het sneeuwklokje al laat zien is het nieuwe aan het ontluiken. Het nieuwe leven van de mensheid dat eraan zit te komen. Het Licht zal zegevieren en het nieuwe zal ontstaan. Dat is waar februari voor staat. Het donker zal langzaam verdwijnen en alles zal al lichter worden naarmate de dagen verstrijken. Heel langzaam ziet de mens het weer licht worden om zich heen met voorzichtig de eerste tekenen van het nieuwe leven. Dat is symbolisch en energetisch ook zo. Het nieuwe leven wat samenhangt met de nieuwe energie waar de mensheid naartoe gaat is aan het begin. Menigeen voelt de nieuwe energie wel en voelt ook dat alles anders is ook al is het nog hetzelfde. De veranderingen zullen al duidelijker worden en niets zal meer hetzelfde zijn. Een ieder die er voor kiest om zijn Lichtpad te volgen zal al duidelijker merken dat alles anders is en dat veel oude ballast er niet meer toe doet en afgeworpen is. Wij, De 3 Wijzen en Brengers van Licht zullen je helpen om verdere oude ballast af te werpen zodat je nog meer in je Lichtkracht komt om je weg te vervolgen in de nieuwe energie en zo voelt, dat voor jou je Lichtpad voor je ligt en dat je mag genieten van al het moois dat deze nieuwe energie je brengt. Een ieder die dit leest zal weer mogen ervaren dat er iets veranderd en dat het Licht al meer zal integreren in je fysieke systeem zodat je meer energie gaat ervaren en je lichter door het leven gaat. En dat is wat wij zeggen en zo zal het zijn.

Wij zijn Brengers van Licht.

Oude jaarsdag.

Deze oudejaarsdag willen ook wij nog graag een woordje delen. Wij De 3 Wijzen, Brengers van Licht geven deze dag al onze Liefde aan jullie zodat het makkelijker voor jullie wordt om deze jaarwisseling door te maken. Deze dag, deze jaarwisseling is een hele belangrijke. Veel belangrijker dan menigeen beseft. Dit is het begin van een grote omslag. Na vandaag is niets meer hetzelfde en zal alles anders zijn. Jullie mensheid gaat dat merken en komen meer in een versnelling en dat proces zal mede door ons geleid worden. Dus lieve mens die dit leest, Hou elkaar vast deze dag en laat de Liefde rijkelijk stromen. Al het nieuwe is daar!!

Wij zijn Brengers van Licht.

Boodschap voor Januari 2018

De boodschap voor Januari gaat over het Licht. Een ieder zal het Licht gaan ervaren en een ieder zal het Licht in zich gaan voelen. Mits zij daarvoor open staan. De meeste gaan open en zullen het mogen ervaren. Bij degene waar dat nog niet het geval is zal dat toch vroeg of laat gebeuren. Eerst zullen zij opengaan om vervolgens het Licht te gaan ervaren. Dat is voor sommigen nog een lange weg maar de meeste van jullie zijn er klaar voor en mogen dat voelen en erkennen. Erkennen dat zij wezens zijn van Licht en dat zij Goddelijk zijn. Erkennen wie zij werkelijk zijn en gaan leven vanuit hun hart en plezier gaan ervaren in het leven. Dat is waar wij voor staan en waar wij ons voor inzetten. Dat het Licht een ieder mag bereiken en dat een ieder het genoegen gaat ervaren om vanuit het hart, vanuit het Licht te gaan leven. Deze maand zullen wij daar nog een tandje bij doen om het Licht al meer als een vlek te laten verspreiden. Wij vinden dat erg belangrijk. Een ieder die dit leest zal weer meer Licht in zichzelf mogen ervaren. Wij helpen om het Licht in jezelf te ontsteken zodat je vanuit je Lichtkracht kan gaan staan en leven en wij beloven je dat het leven daardoor zoveel makkelijker en plezierig wordt. Dus lieve mens die dit leest, open je voor ons en laat je Licht stralen. En zo zal het zijn.

Brengers van Licht.

Kerst

Lieve Mensen overal op deze planeet. Wij willen jullie al onze Liefde en Licht schenken op deze Kerstavond. Dat jullie mogen gaan leven in vrede op deze planeet en dat een ieder die dit leest het Licht in zichzelf mag en zal ervaren. Dat is wat wij wensen en zo zal het zijn.

Brengers van Licht.

Dear People all over this planet, we offer you our  Love and Light this Christmas. That you may live in peace and that each of you reading this, recognizes the Light experience its guidance. This is our wish for you and so it will be.

We are the Bringers of Light.

 

 Kerstboodschap voor de maand december. Woensdag 20 december de laatste Engelenavond van dit jaar.

De Kerstboodschap voor deze maand is een hele bijzondere in onze ogen. Het heeft voor ons ook een extra betekenis omdat het het begin is van een nieuwe periode. Een nieuwe geboorte die de weg heeft vrijgemaakt naar wat er nu gaande is op jullie planeet. Het licht zal zegevieren en dat is waar het nu om draait. Een ieder zal gaan merken dat er dingen aan het veranderen zijn. Zowel als in de wereld als in hun persoonlijk leven. Niets zal meer hetzelfde zijn en toch ook wel. Deze veranderingen hebben te maken met hun weg naar het licht. Het licht dat over jullie hele planeet zal gaan schijnen en wat de mensen weer dichter bij elkaar zal brengen. Dat is niet zozeer wat er nu al gaande is maar het zal op grotere schaal voelbaar en merkbaar zijn. Nu nog komt er veel ellende aan het licht maar dat zal al minder worden omdat het allemaal gezuiverd wordt. Het licht zal zegevieren en dat is waar deze ster voor staat. De verbinding met al wat is zal versterkt worden. En met deze boodschap zullen wij ook nu weer de mensheid aanraken om dat licht te versterken. Al de mensen die dit lezen zullen geheeld worden en hun licht zal aanwakkeren en hen helpen in hun kracht te staan. Hoe meer mensen bij dit licht kunnen, hoe beter en zal het licht al meer zichtbaar worden voor een ieder die het maar wil zien. Laat je licht schijnen, Wees het licht, Je bent het licht.

En dat is de Kerstboodschap.

 

Met een lichtgroet van De 3 Wijzen. Wij schijnen volop ons licht op jullie deze maand.

Booschap 22 november.

Lieve schat de boodschap voor deze maand gaat over het licht toelaten in je leven.

Heel veel mensen durven dat nog niet goed of zijn bang dat het licht niet voor hun is weggelegd maar het tegendeel is waar. Het licht en de Liefde met een Hoofdletter is voor iedereen weggelegd. Mensen moeten dat alleen gaan beseffen en het hunzelf waard vinden. Dat het hen ook toekomt. Dat zij het waard zijn om gelukkig en liefdevol te zijn en gewaardeerd door hun medemens maar bovenal dat zij ook in het licht mogen staan en leven. Nog zoveel mensen hebben de overtuiging dat het voor hun niet is weggelegd, dat zij het niet waard zijn of omdat zij zichzelf niet goed genoeg vinden en daardoor denken dat andere mensen hen ook niet goed genoeg vinden om in het licht te leven. Deze mensen denken vaak nog dat het een soort van straf is, dat zij het niet verdienen of verdient hebben om de mooie dingen van het leven te ervaren. Dat het hun karma is en dat zij het moeilijk

moeten hebben om verder te komen. Echter, dat is niet meer waar. Alles in deze nieuwe tijd is anders geworden en men mag nu zonder het verwerken van karma gelukkig zijn en zichzelf in het licht plaatsen. Dat is wat de nieuwe tijd en energie met zich meebreng. Via gedachtekracht kun je dat naar je toehalen en gaan beseffen dat jij het net zoveel waard bent als ieder ander. Dus doe jezelf niet langer te kort maar denk groots. Ook voor jou is al het mooie weggelegd. Je hoeft er alleen maar naar te reiken en dan komt het vanzelf op je pad. Energieën gaan dan veranderen en er komt een andere stroom naar je toe. Wij op deze avond zullen je hierbij helpen. Je helpen om positiever over jezelf te gaan denken en zo een waardevol zelfbeeld te creëren waardoor je grote stappen vooruit kunt maken. En dat is wat wij doen en zo zal het zijn.

 

De 3 Wijzen. Wees lief voor jezelf.

De eerste boodschap is die van 20 september 2017

"Lieve schat, wij zijn hier bijeen om jou de boodschap voor deze avond te geven. Deze zal in het teken staan van de liefde.
Wij willen de mensen laten weten dat de liefde zo heel erg belangrijk is in het bestaan van de mensheid.
Veel meer nog dan de mensen beseffen. Er komt nu heel erg veel naar buiten over het Christus Bewustzijn en een andere wereld maar de mensheid mag in eerste instantie zich heel goed realiseren dat alles, wat dan ook, begint met de liefde.
Dat de liefde zo heel belangrijk is in alles wat gedacht wordt en in alles wat gezegd en gedaan wordt. Is er geen liefde aanwezig en gebeurt alles vanuit het verstand dan is daar een ontbrekende schakel voor de mensheid en wordt er meer kilheid de wereld in gestuurd dan dat er de warmte van de liefde is.
Deze liefde is zo belangrijk omdat daar alles om draait. Als de mensheid zich wat minder druk zou maken om financiën, materieel en bv carrière, dan zou er veel minder strubbelingen zijn en zou er veel meer een eenheid zijn en zou geweld in grote getale afnemen. Dat is waar het om gaat. Het licht dat voor iedereen er is en dat bij iedereen naar binnen mag zodat hun liefdesenergie wordt aangeraakt. Dat is een van de dingen waar vanavond een begin mee wordt gemaakt. Het aanraken van de liefdesenergie voor de mensheid. Diegene die er voor openstaan en diegene die nog wat twijfelen worden vanavond aangeraakt door ons met deze energie.

Ook al zijn ze hier niet aanwezig, toch zal dit gebeuren. Deze liefdesenergie maakt dat mensen lekkerder in hun vel komen te zitten maar ook dat ze anders gaan denken en meer om hun medemens denken en vanuit een ander Harts gevoel gaan handelen. Zij gaan zich meer realiseren waar het allemaal echt omdraait en dat die carrière en dergelijke allemaal niet meer zo belangrijk is. Dat het genieten van het leven en er zijn voor je medemens als dat nodig is veel genoegdoening geeft. De saamhorigheid die gecreëerd wordt onder deze mensen gaat dan aanstekelijk werken als een soort Pyramide waardoor mensen die twijfelen of het niet zo goed oppakken ook worden aangeraakt waardoor deze energie al meer wordt doorgegeven en er zo al meer mensen de kracht van de liefde ontdekken. Dat is wat wij voor deze avond willen en wat er gebeurt vanaf nu. Let maar op, er zullen in jullie directe nabijheid duidelijke veranderingen op dit gebied plaatsvinden. Jullie zullen dat gaan zien en beleven. En dat is de boodschap voor deze avond."

Met een liefdevolle groet van ons De 3 Wijze intelligenties.

Boodschap van de 3 Wijzen voor woensdag 25 oktober.

Lieve schat de boodschap voor deze keer is er eentje met een plusje. Wij zenden onze liefde en ons licht naar al de mensen die dit lezen. Dus niet alleen aan diegene die al bij jullie avonden zijn geweest of nu zijn. De liefdes frequentie van ons is zó hoog dat een ieder die dit leest dat ook voelt en daardoor tevens een helingsvorm mag ontvangen. Wij kiezen daarvoor omdat het zo belangrijk is in deze tijd dat mensen gaan beseffen dat er heel veel meer mogelijk is op het gebied van heling dan alleen maar te kijken naar de klacht en wat er achter ligt. Door zich met ons te verbinden ontstaat er een enorme kracht die wij gebruiken om de mensheid te helpen helen en zo tot hun ware zelf te komen. Mensen mogen gaan beseffen dat heling op veel gebieden mogelijk is maar ook dat het op veel manieren kan. Er komt nu een tijd aan, dat mnselijk lijden een stuk minder mag gaan worden. Dat het niet meer zo nodig is om door diepe dalen te gaan, omdat het verwerken van karma nu veel minder er toe doet, omdat het allemaal is afgedaan. Karma hoeft niet meer. De mens kan nu zelf beslissen of ze karma wil inlossen of dat ze naar hun ware potentie gaan en van daaruit hun ware kracht leren kennen. Zodat ze vanuit hun ware kracht kunnen gaan leven en zijn wie zij in oorsprong zijn. Niet langer beïnvloed door de mensen en zaken om hen heen, maar vanuit hun eigen hartsgevoel en daardoor al meer gaan doen, wat hun hart hun aangeeft zonder dat er iemand tussen zit. Luisteren naar het zelf en van daaruit keuzes en beslissingen maken. Wij hopen dat heel veel mensen dit lezen zodat wij veel mensen kunnen aanraken met onze liefdesenergie. Wederom. Dit is wat wij doen en dit is wat wij willen. De liefde en het licht verspreiden onder de mensen zodat zij weer in hun ware potentie komen en vandaar uit de liefde en het licht verder kunnen doorstralen en geven aan hun omgeving.

 

Met heel veel liefde en licht.

De 3 Wijzen.