Home

Conny Hogervorst Bovenkarspel Akasha kronieken Resetavonden Akasha reading

-Akasha-kronieken

_Ontmoetingsavonden.

_Cursussen en  workshops

_Praktijk 

 

De 3 Wijzen. Brengers van Licht.

Na een periode van voorbereiding, waarvan wijzelf ook niet wisten waar het toe zou leiden, zijn De Drie Wijzen in beeld gekomen. In eerste instantie werden zij waargenomen als drie lichtwezens bij onze huizen. Het was toen nog lang niet duidelijk wat daar de bedoeling van was.

Nadat ik ben begonnen met het lezen van de Akasha-kronieken konden wij checken wat wij al hadden vernomen. Het waren De Drie Wijzen, brengers van licht
Wij waren daar zelf heel verbaasd over. Want waarom was het dat zij zich bij ons manifisteerden. Wat was hier de bedoeling van.In het eerste schrijfcontact met hun werd duidelijk dat ze hier bijeen zijn om hun boodschappen door te geven en dat er al veel licht is op de wereld maar nog lang niet genoeg en dat ze hun steentje willen bijdragen om het besef van de mensheid te verhogen en de mensen te laten weten dat ze licht zijn en dat voor iedereen het licht aanwezig en weggelegd is. Zij zeiden dat ze nu regelmatig hun wijsheden en booschappen aan ons door gaan geven met als doel dat wij deze de wereld in zenden. En dat is wat we nu doen. Aan het begin van elke maand is er een  nieuwe boodschap en op de Engelenavonden wordt hij voorgelezen.  Tevens vind er dan een aanraking van De 3 Wijzen, nu worden zij liever Brengers van Licht genoemt, plaats waardoor er verandering en heling ontstaat. Het helingsmoment op de avond wordt steeds sterker en er mag veel gebeuren met de aanwezigen. Tevens Channel ik  voor ieder een boodschap en komt er een boodschap voor de hel groep door.

Zie voor Ilse haar kant van het verhaal onder de knop home, Hoe het begon.

Channeling voor November vanuit de hoogste dimensie!

 

Wij,  “Brengers van Licht”, willen het deze maand hebben over de veranderende energie. Er is de afgelopen periode heel veel gebeurd voor de mensheid. En niet iedereen heeft er erg in, maar de vele hooggevoelige mensen onder jullie hebben er behoorlijk last van ondervonden. Toch was dit alles nodig om de nieuwe frequenties aan te kunnen. De lichamelijke klachten hadden ook te maken met het aanpassen van het fysieke lichaam aan deze nieuwe trillingen. Dat was voor veel mensen een hele zware tijd. Maar wij beloven jullie dat het ergste nu achter de rug is en dat de energie nu langzamerhand lichter wordt en dat de fysieke lichamen steeds meer aangepast zijn. Dit maakt dat alles voor jullie in een sneltreinvaart kan gaan verlopen. Het openen van de nieuwe poorten in jullie beschaving heeft er voor gezorgt dat zaken anders aangepakt gaan worden. Dat zal de komende tijd op grote schaal gemerkt worden. Hoe of wat zal duidelijk worden als het keerpunt is bereikt en dat zien wij binnen niet al te lange tijd gebeuren. Wat er gaat veranderen zal voor veel mensen een shock zijn maar voor andere mensen juist een zegen. Dat is net hoe een ieder er in staat of er mee te maken heeft. Maar wij zeggen jullie dat alles is voor het hoogste goed en om de mensheid naar een hoger plan te tillen. Doe hier je voordeel mee. Alles gaat veranderen ten goede voor de mensheid en dat is wat wij zeggen en wij zijn “Brengers van Licht”.  

Channeling oktober  2018 vanuit de Hoogste Dimensie!

Lieve Mensen hier op deze planeet, wij, de “Brengers van Licht” willen jullie eren met het feit dat jullie door zulke intensieve processen gaan. Wij kunnen het jullie niet na doen maar wij zien dat de processen waar jullie doorheen gaan heel, maar dan ook heel moeilijk is voor heel velen onder jullie. Een ieder heeft zo zijn eigen dingen uit te werken maar daarnaast komt het aanpassen aan de nieuwe trillingen van de aarde, die op weg is naar de nieuwe aarde. Een aarde vol Liefde en Licht zal de weg voor velen onder jullie zijn. Een ieder die dat wil draagt zijn steentje daaraan bij. Een steentje om van de planeet aarde de mooiste, liefdevolle planeet te maken, wat de uiteindelijke bestemming altijd is geweest. De moeilijkste tijd ligt nu achter jullie en grote shifts zijn gemaakt. Nu komt er een periode van veel meer rust en innerlijke vrede. De weg die nu uitgestippeld is, zal op een ieder van invloed zijn en een ieder die maar wil, zal merken dat ze zaken anders gaan benaderen en bekijken. Een nieuwe invloed van positiviteit is gezet en zal al meer het duister laten verdwijnen. Wij hopen, en kijken, met vol goede moed naar de ontwikkelingen van de mens en de aarde, op een voorspoedige voortzetting van deze ontwikkeling. Wij, “ Brengers van Licht” dragen ons steentje bij door een ieder die dat wil een aanraking te geven zodat hun pad op weg naar het Licht door ons een stukje wordt verlicht. Vraag het ons in gedachten en wij zullen bij je zijn en je die aanraking geven. En dat is wat wij zeggen en wij zijn “Brengers van Licht” met een eervolle groet aan een ieder die dit leest en met een diepe buiging voor de mensheid.

Channeling vanuit de hoogste dimensie 1-9-2018

Wij, “De Brenger van Licht”, zeggen jullie dat vanaf nu heel, maar dan ook heel duidelijk zal worden hoe alles is veranderd. De energie op jullie aarde is niet meer dezelfde die hij was. De shift is daar en vele veranderingen zullen nu gaan plaatsvinden. Wat precies, is voor ons ook niet helemaal duidelijk maar het Licht zal zegevieren en al meer de overhand krijgen. Vele mensen zijn aangeraakt en zullen open zijn of gaan wat inhoudt dat het Licht al meer verspreid gaat worden. Menigeen zal nu gaan weten wat hij precies wil en welk pad hij of zij heeft te bewandelen. Eerder hebben wij gezegd, “de weg ligt open”, en wij bedoelen echt voor iedereen. Een ieder die het wil, zal nu duidelijk gaan weten welke richting op te gaan. Wat inhoudt dat er veel meer blije en sterke mensen zullen zijn en komen wat voor iedereen een positiviteit heeft op het verdere verloop van levens. Hoe meer iedereen in zijn kracht staat, hoe meer liefdesenergie er wordt uitgestraalt en hoe meer mensen mee zullen resoneren op deze enorme energie wat een ieder ten goede zal komen. Dus lieve mensen, ga in je kracht staan en voel de enorme liefdesenergie, die een ieder van jullie in zich draagt en ook voor jullie zullen er dan wonderen mogen gebeuren en dat is wat wij zeggen en wij zijn,

“Brengers van Licht”

 

 

 

 

 

 

Channeling voor augustus 2018 vanuit de hoogste dimensie.

Lieve mensen op deze planeet, vanaf nu is de verandering een feit. Niets is nu meer hetzelfde. Het licht zal zegevieren en de liefde zal volop aanwezig zijn. De liefdesenergie, dat is alles waar het om draait. Niets “is”, zonder liefde. Liefde liefde liefde dat is waar deze planeet naartoe gaat nu. Een planeet waar de Liefde en het Licht zal zegevieren en een ieder zal aanraken. Menigeen zal beseffen dat de Liefde en het Licht is waar het allemaal omdraait. Zonder Liefde en zonder licht geen leven. De duistere krachten zullen dat langzamerhand ook gaan beseffen en weten dat zij plaats moeten gaan maken voor het Licht en de Liefde. Deze planeet gaat een planeet van Liefde en Licht zijn en zij gaan er voor kiezen deze planeet te verlaten en hun weg voort te zetten op een andere planeet. Dat is wat wij eerder ook gezegd hebben maar onder de mensheid zijn er nog zat mensen die open gaan en wel gewoon op deze planeet hun weg willen vervolgen. Daar is geen twijfel aan en dat gebeurd dan ook. Maar, lieve mens, diegene die echt niet met het Licht en de Liefde overweg kunnen zullen deze planeet gaan verlaten en hun weg elders vervolgen. En dat is wat wij zeggen. De weg naar liefde en licht is open en een ieder die maar wil kan deze weg opgaan en dit pad vervolgen. De weg voor velen zal bezaaid zijn met rozen en vele mooie licht momenten voor een ieder die dat maar wil.

En dat is wat wij zeggen en wij zijn “Brengers van Licht”.

Channeling van 1-7-2018 vanuit de Hogere Dimensies.

Deze boodschap is er een die gaat over de veranderende energie. Niets is meer hetzelfde nu. De volle maan van deze maand heeft voor een heel grote shift gezorgd en maakt dat alles nu anders aanvoelt. De weg naar de toekomst, naar de 5e dimensie is open en zal nu al meer en al meer opgemerkt worden. Dit is niet zomaar iets wat wij zeggen maar realiteit.

Deze laatste shift was er een van hele grote betekenis en zal al meer merkbaar worden in de dagelijkse realiteit. Een ieder die het wil zien en wil voelen zal merken dat de weg nu open ligt. De weg naar nieuwe zaken, nieuwe mogelijkheden en een nieuwe manier van leven. Het kiezen van wat goed is voor jou is nu gemakkelijker en daardoor zal het ook gemakkelijker zijn om dingen te transformeren. Dat wat jij wil is nu aan de orde, niet meer wat andere willen, of van je verwachten nee zeker niet, dat wat voor jou belangrijk is, is nu aan de orde. Dat is wat wij zeggen. Degene die hier niet in mee kunnen gaan zullen een ander pad gaan bewandelen op een voor hun zo mooi mogelijke manier. Zij zullen de planeet gaan verlaten als het de tijd daarvoor is. Zij zullen hun weg vervolgen op een andere planeet die daarvoor bestemd is. Dat is wat er de komende tijd zal gaan gebeuren. De nieuwe energie laat niet langer toe dat mensen niet mee willen in het nieuwe. De weg is nu open en er is geen weg meer terug. Je gaat mee en volgt je pad of je kiest ervoor om dat niet  te doen. De keuze is aan jou. En dat is wat wij zeggen en wij zijn Brengers van Licht.

 

 

 

 

Boodschap voor Juni

De mensheid heeft een hele grote upgrade gekregen de afgelopen tijd. Veel is er veranderd in de energie. Daar zal langzamerhand al meer ervaringen en duidelijkheid over komen. Al meer zal het in het dagelijkse leven gevoeld worden. De weg naar nieuw geluk en nieuwe dingen op je pad ligt nu open. Velen van jullie voelen dat al en velen van jullie zullen volgen en een nieuw pad gaan volgen. Het nieuwe is aangeraakt en gevoeld en een ieder wil daar in mee. Hoe mooi is het voor ons aan deze kant om te zien hoe de mensheid aan het openen is en hoe de Liefde al meer wordt gevoeld en het Licht de overhand gaat krijgen. Hoe trots zijn wij op jullie allen die het pad van Liefde en Licht volgen en luisteren wat hun intuïtie hun ingeeft en daar vervolgens naar gaat handelen. De weg ligt open, en vele dingen zijn nu mogelijk. Nieuwe wegen worden bewandeld en nieuwe zaken komen aan bod. Door de sereniteit die velen van jullie uitzenden ontstaat er iets moois op jullie planeet. Laat het gebeuren, laat het Licht en de Liefde vrijelijk stromen. Wij staan jullie bij. Geniet van de komende periode. Alles is Licht en alles is Liefde.

Wij zijn trots en Brengers van Licht.

Channeling 13 juni.

De mensheid staat op een groot keerpunt. Er is geen ontkomen meer aan en geen weg meer terug. Dat wat er staat te gebeuren is mooier dan mooi. Een menigeen kan nog niet beseffen dat er daadwerkelijk een grote ommekeer komt. Maar toch komt die er en die is niet ver meer. Velen onder jullie weten dat al en voelen dat en willen niets liever dan het te ervaren en te voelen. En jullie doen dat al. Stukje bij beetje voelt een groot aantal mensen al dat er iets veranderd en dat ze al meer bij henzelf komen en voelen dat niets meer hetzelfde is. Een ander aantal mensen kan er nog niet bij en weten niet wat ze voelen behalve een soort onbestendigheid en onrust. Toch, ook die mensen zullen gaan voelen dat niets meer hetzelfde is en dat dingen veranderen ook al kunnen zij er de vinger niet op leggen. Vaak is het zo dat zij wel voelen dat het anders is maar niet kunnen invoelen wat het precies inhoudt dat in tegenstelling tot hele gevoelige mensen die wel weten wat er gaande is. Voor deze mensen is het dan ook vrij moeilijk om mee te komen maar stukje bij beetje zullen er al meer opengaan en beseffen dat zij Licht en Liefde zijn en dat dat de weg is die zij willen gaan. Weer een ander aantal kiest ervoor om deze planeet te verlaten en hun weg op een andere manier te vervolgen. Dat gebeurd door plotselingen ziekte met fatale afloop of spontane hartstilstanden ed. Voor een ieder die hier voor heeft gekozen, let wel, onbewust, gebeurd het verlaten van deze planeet op een andere manier. Wij spreken hier niet over het zelf kiezen van het wegnemen van leven maar een beslissing op zielsniveau die dan op een voor hen uitgekozen manier wordt ingevuld door het universum. Dat kan op vele manieren zijn. Zij zetten hun voortgang dan voort op andere planeten in de toekomst zodat zij verder kunnen evalueren op dit niveau van de aarde. De aarde zal een planeet van Liefde en Licht worden waar mensen met een hogere trilling kunnen leven. En dat is wat er gaat gebeuren. Het proces is al in gang gezet en het is al aan het gebeuren. Spoedig zal hier al meer van gevoeld en ervaren worden. En dat is wat wij zeggen en wij zijn Brengers van Licht en Liefde.

Wij zijn trots en Brengers van Licht.

Channeling 13 juni.

De mensheid staat op een groot keerpunt. Er is geen ontkomen meer aan en geen weg meer terug. Dat wat er staat te gebeuren is mooier dan mooi. Een menigeen kan nog niet beseffen dat er daadwerkelijk een grote ommekeer komt. Maar toch komt die er en die is niet ver meer. Velen onder jullie weten dat al en voelen dat en willen niets liever dan het te ervaren en te voelen. En jullie doen dat al. Stukje bij beetje voelt een groot aantal mensen al dat er iets veranderd en dat ze al meer bij henzelf komen en voelen dat niets meer hetzelfde is. Een ander aantal mensen kan er nog niet bij en weten niet wat ze voelen behalve een soort onbestendigheid en onrust. Toch, ook die mensen zullen gaan voelen dat niets meer hetzelfde is en dat dingen veranderen ook al kunnen zij er de vinger niet op leggen. Vaak is het zo dat zij wel voelen dat het anders is maar niet kunnen invoelen wat het precies inhoudt dat in tegenstelling tot hele gevoelige mensen die wel weten wat er gaande is. Voor deze mensen is het dan ook vrij moeilijk om mee te komen maar stukje bij beetje zullen er al meer opengaan en beseffen dat zij Licht en Liefde zijn en dat dat de weg is die zij willen gaan. Weer een ander aantal kiest ervoor om deze planeet te verlaten en hun weg op een andere manier te vervolgen. Dat gebeurd door plotselingen ziekte met fatale afloop of spontane hartstilstanden ed. Voor een ieder die hier voor heeft gekozen, let wel, onbewust, gebeurd het verlaten van deze planeet op een andere manier. Wij spreken hier niet over het zelf kiezen van het wegnemen van leven maar een beslissing op zielsniveau die dan op een voor hen uitgekozen manier wordt ingevuld door het universum. Dat kan op vele manieren zijn. Zij zetten hun voortgang dan voort op andere planeten in de toekomst zodat zij verder kunnen evalueren op dit niveau van de aarde. De aarde zal een planeet van Liefde en Licht worden waar mensen met een hogere trilling kunnen leven. En dat is wat er gaat gebeuren. Het proces is al in gang gezet en het is al aan het gebeuren. Spoedig zal hier al meer van gevoeld en ervaren worden. En dat is wat wij zeggen. Wij zijn Brengers van Licht.

 

Wij zijn trots en Brengers van Licht.

Tussentijdse Channeling van 12 Mei.

De mensheid leeft nu in een staat van zijn. Deze staat van zijn gaat in een ommekeer en laat de mensheid zien dat er ook een heel andere staat van zijn gaat zijn en is. Deze staat van zijn is zoveel mooier dan de oude staat van zijn. De nieuwe staat van zijn is er een van veel meer liefde, licht en tolerantie. Elkander respecteren, en aanvaarden zoals een ieder is. Zonder oordelen en veroordelen. Een ieder is zoals hij is en een ieder loopt zijn eigen pad. De een zijn pad lijkt gemakkelijker dan die van de ander maar zelden is dat waar. Een ieder heeft zijn eigen weg moeten bewandelen en een ieder is het nodige tegen gekomen. Dat maakt dat een ieder gelijk is aan de ander. De een is niet meer of beter dan de ander. We zijn allemaal gelijk of we nu van deze planeet komen, van een andere planeet of in het hiernamaals zijn. We zijn allemaal gelijke van elkaar en hebben elkaar nodig en ondersteunen elkaar. Natuurlijk moeten we als eerste bij onszelf zijn maar onze naasten en dierbaren zijn heel belangrijk voor iedereen en het besef dat we allemaal gelijk zijn, de een niet meer is dan de ander is van groot belang om jezelf te zien zoals je werkelijk bent. Een ieder is van groot belang voor het geheel of je nu groot of klein bent. Of hoe dan ook, het maakt niet uit. Een ieder doet er evenveel toe en dat mag tot het bewustzijn van een ieder komen. Wees wie je bent, wees trots op wie je bent. En zo zal het zijn, en dit is wat wij zeggen en wij zijn “Brengers van Licht”.

Boodschap voor Mei

De boodschap voor de maand Mei gaat over het aanwezig zijn in het hier en nu. Er gebeurd zoveel met de mensheid de afgelopen tijd en in het nu, dat het voor sommige heel moeilijk te bevatten is en/of bij te houden. Daar zijn verschillende redenen voor en 1 daarvan is dat het moeilijk is om bij jezelf te blijven. Door alle veranderingen die er plaatsvinden gaan sommigen van jullie door een rolercoster en dat maakt dat ze niet snappen wat er met hun aan de hand is. Dat veroorzaakt bij sommigen van jullie onrust, verdriet en onbalans. Wij zeggen jullie dat deze veranderingen belangrijk zijn en dat alles ten goede zal keren. De balans zal hervonden worden en nieuwe wegen zullen zich aandienen en opdoemen. De mensheid zal nieuwe impulsen aangereikt krijgen waardoor er grote stappen kunnen worden gezet naar de vernieuwing van de hele mensheid. Dat is wat er de komende tijd gaande is. Het licht zal zegevieren en telkens weer de overhand krijgen. Alles zal ten goede keren en de mensheid zal in een nieuwe staat van zijn verkeren waardoor er veel meer Licht en Liefde zal plaatsvinden en transformeren. En dat is wat wij zeggen, en dit is wat wij doen en

Wij zijn Brengers van Licht.

De tussentijdse boodschap van deze maand gaat over het verwerken van verliezen. De mens is vaak zo intens verdrietig als ze een dierbaren verliezen naar de andere wereld. Maar lieve mens, weet dat die dierbare het goed heeft aan de andere kant. Dat die dierbare dan zonder pijn is en zonder ziekte en in alle goeds zijn of haar pad kan vervolgen om vervolgens weer verder te groeien in zijn of haar evolutie. Natuurlijk zijn daar de uitzonderingen, die eerst nog wat dieper moeten gaan om vervolgens tot inzicht te komen en van daaruit dan verder kunnen groeien op hun lichtpad. Zij worden aan alle kanten bijgestaan door de Engelen en lichtwezens aan deze kant van de sluier. Alles wat zij maar willen wordt hun aangereikt en kunnen ze groeien en verder met hun evolutie. Maar lieve mens hier op de planeet. Heb niet al te veel verdriet om hen die er niet meer zijn. Zij willen dat helemaal niet en vinden dat naar om te zien. Natuurlijk is er het gemis maar wij zeggen, wees ook blij en vervolg je weg in liefde en weet dat als de tijd daar is er een weerzien zal zijn die zijn weerga niet kent. De hereniging met de dierbaren zal er zijn als het jouw tijd is om deze planeet te verlaten. Dus treur niet te veel en leef je leven met Liefde, Licht en Plezier.

En dat is wat wij zeggen. Wij zijn  Brengers van Licht”.

En dat is wat wij zeggen.

Boodschap voor April.

Lieve mensen op deze planeet,

de boodschap voor April gaat over tolerantie.Tolerantie is wat er bij veel  mensen nog ontbreekt. De meeste mensen kunnen nog niet zoveel verdragen van hun medemens en dat is jammer. Dat zorgt voor heel veel onrust, frustratie en onverdraagzaamheid. Dat is zo jammer omdat het veel onnodige stress geeft voor de mensheid terwijl liefde en verdraagzaamheid daar het antwoord ook op is. Elkaar respecteren om wie hij of zij is. Een ander niet willen veranderen omdat dat nu eenmaal beter in jouw straatje past. Dat kan niet en dat mag niet. Elkaar accepteren voor wie hij of zij is, met al de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen. Niemand is perfect, niet in deze wereld maar ook niet in andere werelden. Iedereen is nog steeds aan het leren en iedereen heeft zo zijn eigen weg te gaan. Maar door meer acceptatie van elkaar komt er meer Liefde en Licht vrij en dat maakt dat het leven gemakkelijker wordt. Door wedersites respect, over en weer is daar ook de tolerantie en maakt dat iedereen kan zijn wie hij is. Iedereen mag zijn wie hij is. Maakt niet uit welk ras, welk geloof of welke overtuigingen. Een ieder is wie hij is en een ieder is geliefd door ons. Deze maand helpen wij bij het tolereren en accepteren van elkaar. Dus lief mens die dit leest, sta open voor onze aanraking en wij zullen bij je zijn om te helpen met dit stuk. En dit is wat wij zeggen en zo zal het zijn.

Wij zijn “Brengers van Licht”.

Tussenboodschap. 15 maart.

Lieve mensen op deze planeet

Wij  ”Brengers van Licht” willen jullie in een nieuw daglicht zetten. Wij ervaren dat het Licht dat wij rondzenden heel veel doet met jullie mensen die deze berichten telkens lezen. Dat is wat wij graag zien en wat wij willen bereiken met onze berichten. Daarom richten wij ons nogmaals deze maand tot jullie om het Licht verder te kunnen verspreiden onder jullie mensen. Het thema van deze maand was vernieuwing en vernieuwing is er gaande. Wij willen nog even doorgaan op dit thema omdat vernieuwing zo belangrijk is. Vernieuwing van gedachtes, vernieuwing van gewoontes, vernieuwing van alleen maar zijn. Dat maakt dat het leven voor jullie zoveel simpeler wordt. Niet meer tobben over wat een ander vindt, denkt of doet maar puur bij jezelf blijven en bij jezelf de veranderingen toe gaan passen. Als je dat doet, zal er vernieuwing plaatsvinden op allerlei fronten, en dat is zo belangrijk. Dus lieve mens, zet jezelf in voor de vernieuwing. Het maakt het leven zoveel aangenamer. En wij, “Brengers van Licht”, helpen jullie daarbij. Door het Licht bij jullie te plaatsen en een aanreiking te geven zodat blokkades mogen worden opgelost en een ieder kan zijn wie hij is. Zonder oordelen en zonder je druk te maken wat je medemens ervan vind. En dat is wat wij de komende weken doen bij een ieder die dit leest. En zo zal het zijn.

Wij zijn ”Brengers van Licht”

Boodschap voor de maand Maart.

De maand Maart staat voor het ontluiken van al het nieuwe leven. De lente is in aantocht en begint deze maand op de 21e. Voor velen van jullie is de lente een startsein om dingen te vernieuwen en anders aan te pakken. De zon zorgt voor grote schoonmaak zowel innerlijk als uiterlijk. Deze nieuwe maand zal dan ook in het teken staan van vernieuwing. Zaken die je al lang had willen doen of willen veranderen gaan nu gebeuren. Een ieder kan een start maken of verder gaan met de veranderingen aanbrengen die ze willen. Het Licht zal verder worden geïntegreerd en zal al meer mensen op hun pad helpen. De mens zal al meer worden en zijn wie hij in feite is. Niet meer verstoppen en niet meer zich anders voordoen maar zich laten zien zoals hij van oorsprong is. Dit is een proces wat wij deze maand ondersteunen. Een ieder die dit leest zal hiervoor een aanreiking krijgen waardoor het proces wordt versneld en je jezelf kan laten zien en zijn zoals je bent. Het Licht zal dit versterken en ook deze maand weer heel belangrijk zijn. Doe hier je voordeel mee en laat je Licht schijnen op alles wat je graag wil. En dat is het voor deze maand.

Wij zijn “Brengers van Licht”

Tussentijdse Boodschap

Wij willen de mensheid er op attent maken dat er grote veranderingen bezig zijn maar ook dat er nog meer grote veranderingen staan te gebeuren. Deze veranderingen hebben te maken met het nieuwe lichtpad dat een ieder aan het volgen is. Er zijn heel veel mensen aan het openen op dit moment en dat maakt dat de vraag naar begeleiding groot is. Dat mijn lieve mensen is waar wij ook in beeld komen. Wij Brengers van Licht willen op deze wijze jullie ondersteunen. Een ieder die dit leest zal weer een stukje verder komen op hun Lichtpad. Wij zijn uiteraard niet de enige. Er is veel begeleiding van de Engelen, Aartsengelen ,Opgestegen meesters, buitenaardsen en al wie er nog meer mee gemoeid zijn. De bedoelingen van iedere intelligentie is zuiver en dient alleen maar om de mensheid naar een hoger plan te tillen. Een ieder volgt zijn eigen pad maar de ondersteuning is zo belangrijk om de hoge frequenties te kunnen dragen en de weg naar het Licht te vervolgen. Dit is wat wij nu  zeggen en zo zal het zijn.

Wij zijn   Brengers van Licht.

Boodschap voor de maand Februari

De maand februari staat aan de vooravond van de lente. De lente is nog niet daar maar is in aantocht. Zoals het sneeuwklokje al laat zien is het nieuwe aan het ontluiken. Het nieuwe leven van de mensheid dat eraan zit te komen. Het Licht zal zegevieren en het nieuwe zal ontstaan. Dat is waar februari voor staat. Het donker zal langzaam verdwijnen en alles zal al lichter worden naarmate de dagen verstrijken. Heel langzaam ziet de mens het weer licht worden om zich heen met voorzichtig de eerste tekenen van het nieuwe leven. Dat is symbolisch en energetisch ook zo. Het nieuwe leven wat samenhangt met de nieuwe energie waar de mensheid naartoe gaat is aan het begin. Menigeen voelt de nieuwe energie wel en voelt ook dat alles anders is ook al is het nog hetzelfde. De veranderingen zullen al duidelijker worden en niets zal meer hetzelfde zijn. Een ieder die er voor kiest om zijn Lichtpad te volgen zal al duidelijker merken dat alles anders is en dat veel oude ballast er niet meer toe doet en afgeworpen is. Wij, De 3 Wijzen en Brengers van Licht zullen je helpen om verdere oude ballast af te werpen zodat je nog meer in je Lichtkracht komt om je weg te vervolgen in de nieuwe energie en zo voelt, dat voor jou je Lichtpad voor je ligt en dat je mag genieten van al het moois dat deze nieuwe energie je brengt. Een ieder die dit leest zal weer mogen ervaren dat er iets veranderd en dat het Licht al meer zal integreren in je fysieke systeem zodat je meer energie gaat ervaren en je lichter door het leven gaat. En dat is wat wij zeggen en zo zal het zijn.

Wij zijn Brengers van Licht.Boodschap voor Juni.

De mensheid heeft een hele grote upgrade gekregen de afgelopen tijd. Veel is er veranderd in de energie. Daar zal langzamerhand al meer ervaringen en duidelijkheid over komen. Al meer zal het in het dagelijkse leven gevoeld worden. De weg naar nieuw geluk en nieuwe dingen op je pad ligt nu open. Velen van jullie voelen dat al en velen van jullie zullen volgen en een nieuw pad gaan volgen. Het nieuwe is aangeraakt en gevoeld en een ieder wil daar in mee. Hoe mooi is het voor ons aan deze kant om te zien hoe de mensheid aan het openen is en hoe de Liefde al meer wordt gevoeld en het Licht de overhand gaat krijgen. Hoe trots zijn wij op jullie allen die het pad van Liefde en Licht volgen en luisteren wat hun intuïtie hun ingeeft en daar vervolgens naar gaat handelen. De weg ligt open, en vele dingen zijn nu mogelijk. Nieuwe wegen worden bewandeld en nieuwe zaken komen aan bod. Door de sereniteit die velen van jullie uitzenden ontstaat er iets moois op jullie planeet. Laat het gebeuren, laat het Licht en de Liefde vrijelijk stromen. Wij staan jullie bij. Geniet van de komende periode. Alles is Licht en alles is Liefde.

Wij zijn trots en Brengers van Licht.

Channeling 13 juni.

De mensheid staat op een groot keerpunt. Er is geen ontkomen meer aan en geen weg meer terug. Dat wat er staat te gebeuren is mooier dan mooi. Een menigeen kan nog niet beseffen dat er daadwerkelijk een grote ommekeer komt. Maar toch komt die er en die is niet ver meer. Velen onder jullie weten dat al en voelen dat en willen niets liever dan het te ervaren en te voelen. En jullie doen dat al. Stukje bij beetje voelt een groot aantal mensen al dat er iets veranderd en dat ze al meer bij henzelf komen en voelen dat niets meer hetzelfde is. Een ander aantal mensen kan er nog niet bij en weten niet wat ze voelen behalve een soort onbestendigheid en onrust. Toch, ook die mensen zullen gaan voelen dat niets meer hetzelfde is en dat dingen veranderen ook al kunnen zij er de vinger niet op leggen. Vaak is het zo dat zij wel voelen dat het anders is maar niet kunnen invoelen wat het precies inhoudt dat in tegenstelling tot hele gevoelige mensen die wel weten wat er gaande is. Voor deze mensen is het dan ook vrij moeilijk om mee te komen maar stukje bij beetje zullen er al meer opengaan en beseffen dat zij Licht en Liefde zijn en dat dat de weg is die zij willen gaan. Weer een ander aantal kiest ervoor om deze planeet te verlaten en hun weg op een andere manier te vervolgen. Dat gebeurd door plotselingen ziekte met fatale afloop of spontane hartstilstanden ed. Voor een ieder die hier voor heeft gekozen, let wel, onbewust, gebeurd het verlaten van deze planeet op een andere manier. Wij spreken hier niet over het zelf kiezen van het wegnemen van leven maar een beslissing op zielsniveau die dan op een voor hen uitgekozen manier wordt ingevuld door het universum. Dat kan op vele manieren zijn. Zij zetten hun voortgang dan voort op andere planeten in de toekomst zodat zij verder kunnen evalueren op dit niveau van de aarde. De aarde zal een planeet van Liefde en Licht worden waar mensen met een hogere trilling kunnen leven. En dat is wat er gaat gebeuren. Het proces is al in gang gezet en het is al aan het gebeuren. Spoedig zal hier al meer van gevoeld en ervaren worden. En dat is wat wij zeggen en wij zijn Brengers van Licht en Liefde.

Oudjaarsdag.

Deze oudjaarsdag willen ook wij nog graag een woordje delen. Wij De 3 Wijzen, Brengers van Licht geven deze dag al onze Liefde aan jullie zodat het makkelijker voor jullie wordt om deze jaarwisseling door te maken. Deze dag, deze jaarwisseling is een hele belangrijke. Veel belangrijker dan menigeen beseft. Dit is het begin van een grote omslag. Na vandaag is niets meer hetzelfde en zal alles anders zijn. Jullie mensheid gaat dat merken en komen meer in een versnelling en dat proces zal mede door ons geleid worden. Dus lieve mens die dit leest, Hou elkaar vast deze dag en laat de Liefde rijkelijk stromen. Al het nieuwe is daar!!

Wij zijn Brengers van Licht.

Boodschap voor Januari 2018

De boodschap voor Januari gaat over het Licht. Een ieder zal het Licht gaan ervaren en een ieder zal het Licht in zich gaan voelen. Mits zij daarvoor open staan. De meeste gaan open en zullen het mogen ervaren. Bij degene waar dat nog niet het geval is zal dat toch vroeg of laat gebeuren. Eerst zullen zij opengaan om vervolgens het Licht te gaan ervaren. Dat is voor sommigen nog een lange weg maar de meeste van jullie zijn er klaar voor en mogen dat voelen en erkennen. Erkennen dat zij wezens zijn van Licht en dat zij Goddelijk zijn. Erkennen wie zij werkelijk zijn en gaan leven vanuit hun hart en plezier gaan ervaren in het leven. Dat is waar wij voor staan en waar wij ons voor inzetten. Dat het Licht een ieder mag bereiken en dat een ieder het genoegen gaat ervaren om vanuit het hart, vanuit het Licht te gaan leven. Deze maand zullen wij daar nog een tandje bij doen om het Licht al meer als een vlek te laten verspreiden. Wij vinden dat erg belangrijk. Een ieder die dit leest zal weer meer Licht in zichzelf mogen ervaren. Wij helpen om het Licht in jezelf te ontsteken zodat je vanuit je Lichtkracht kan gaan staan en leven en wij beloven je dat het leven daardoor zoveel makkelijker en plezierig wordt. Dus lieve mens die dit leest, open je voor ons en laat je Licht stralen. En zo zal het zijn.

Brengers van Licht.

Kerst

Lieve Mensen overal op deze planeet. Wij willen jullie al onze Liefde en Licht schenken op deze Kerstavond. Dat jullie mogen gaan leven in vrede op deze planeet en dat een ieder die dit leest het Licht in zichzelf mag en zal ervaren. Dat is wat wij wensen en zo zal het zijn.

Brengers van Licht.

Dear People all over this planet, we offer you our  Love and Light this Christmas. That you may live in peace and that each of you reading this, recognizes the Light experience its guidance. This is our wish for you and so it will be.

We are the Bringers of Light.

 

Kerstboodschap voor de maand december. Woensdag 20 december de laatste Engelenavond van dit jaar.

De Kerstboodschap voor deze maand is een hele bijzondere in onze ogen. Het heeft voor ons ook een extra betekenis omdat het het begin is van een nieuwe periode. Een nieuwe geboorte die de weg heeft vrijgemaakt naar wat er nu gaande is op jullie planeet. Het licht zal zegevieren en dat is waar het nu om draait. Een ieder zal gaan merken dat er dingen aan het veranderen zijn. Zowel als in de wereld als in hun persoonlijk leven. Niets zal meer hetzelfde zijn en toch ook wel. Deze veranderingen hebben te maken met hun weg naar het licht. Het licht dat over jullie hele planeet zal gaan schijnen en wat de mensen weer dichter bij elkaar zal brengen. Dat is niet zozeer wat er nu al gaande is maar het zal op grotere schaal voelbaar en merkbaar zijn. Nu nog komt er veel ellende aan het licht maar dat zal al minder worden omdat het allemaal gezuiverd wordt. Het licht zal zegevieren en dat is waar deze ster voor staat. De verbinding met al wat is zal versterkt worden. En met deze boodschap zullen wij ook nu weer de mensheid aanraken om dat licht te versterken. Al de mensen die dit lezen zullen geheeld worden en hun licht zal aanwakkeren en hen helpen in hun kracht te staan. Hoe meer mensen bij dit licht kunnen, hoe beter en zal het licht al meer zichtbaar worden voor een ieder die het maar wil zien. Laat je licht schijnen, Wees het licht, Je bent het licht.

En dat is de Kerstboodschap.

 

Met een lichtgroet van De 3 Wijzen. Wij schijnen volop ons licht op jullie deze maand.

Boodschap 22 november.

Lieve schat de boodschap voor deze maand gaat over het licht toelaten in je leven.

Heel veel mensen durven dat nog niet goed of zijn bang dat het licht niet voor hun is weggelegd maar het tegendeel is waar. Het licht en de Liefde met een Hoofdletter is voor iedereen weggelegd. Mensen moeten dat alleen gaan beseffen en het hunzelf waard vinden. Dat het hen ook toekomt. Dat zij het waard zijn om gelukkig en liefdevol te zijn en gewaardeerd door hun medemens maar bovenal dat zij ook in het licht mogen staan en leven. Nog zoveel mensen hebben de overtuiging dat het voor hun niet is weggelegd, dat zij het niet waard zijn of omdat zij zichzelf niet goed genoeg vinden en daardoor denken dat andere mensen hen ook niet goed genoeg vinden om in het licht te leven. Deze mensen denken vaak nog dat het een soort van straf is, dat zij het niet verdienen of verdient hebben om de mooie dingen van het leven te ervaren. Dat het hun karma is en dat zij het moeilijk

moeten hebben om verder te komen. Echter, dat is niet meer waar. Alles in deze nieuwe tijd is anders geworden en men mag nu zonder het verwerken van karma gelukkig zijn en zichzelf in het licht plaatsen. Dat is wat de nieuwe tijd en energie met zich meebreng. Via gedachtekracht kun je dat naar je toehalen en gaan beseffen dat jij het net zoveel waard bent als ieder ander. Dus doe jezelf niet langer te kort maar denk groots. Ook voor jou is al het mooie weggelegd. Je hoeft er alleen maar naar te reiken en dan komt het vanzelf op je pad. Energieën gaan dan veranderen en er komt een andere stroom naar je toe. Wij op deze avond zullen je hierbij helpen. Je helpen om positiever over jezelf te gaan denken en zo een waardevol zelfbeeld te creëren waardoor je grote stappen vooruit kunt maken. En dat is wat wij doen en zo zal het zijn.

 

De 3 Wijzen. Wees lief voor jezelf.

De eerste boodschap is die van 20 september 2017

“Lieve schat, wij zijn hier bijeen om jou de boodschap voor deze avond te geven. Deze zal in het teken staan van de liefde.
Wij willen de mensen laten weten dat de liefde zo heel erg belangrijk is in het bestaan van de mensheid.
Veel meer nog dan de mensen beseffen. Er komt nu heel erg veel naar buiten over het Christus Bewustzijn en een andere wereld maar de mensheid mag in eerste instantie zich heel goed realiseren dat alles, wat dan ook, begint met de liefde.
Dat de liefde zo heel belangrijk is in alles wat gedacht wordt en in alles wat gezegd en gedaan wordt. Is er geen liefde aanwezig en gebeurt alles vanuit het verstand dan is daar een ontbrekende schakel voor de mensheid en wordt er meer kilheid de wereld in gestuurd dan dat er de warmte van de liefde is.
Deze liefde is zo belangrijk omdat daar alles om draait. Als de mensheid zich wat minder druk zou maken om financiën, materieel en bv carrière, dan zou er veel minder strubbelingen zijn en zou er veel meer een eenheid zijn en zou geweld in grote getale afnemen. Dat is waar het om gaat. Het licht dat voor iedereen er is en dat bij iedereen naar binnen mag zodat hun liefdesenergie wordt aangeraakt. Dat is een van de dingen waar vanavond een begin mee wordt gemaakt. Het aanraken van de liefdesenergie voor de mensheid. Diegene die er voor openstaan en diegene die nog wat twijfelen worden vanavond aangeraakt door ons met deze energie.

Ook al zijn ze hier niet aanwezig, toch zal dit gebeuren. Deze liefdesenergie maakt dat mensen lekkerder in hun vel komen te zitten maar ook dat ze anders gaan denken en meer om hun medemens denken en vanuit een ander Harts gevoel gaan handelen. Zij gaan zich meer realiseren waar het allemaal echt omdraait en dat die carrière en dergelijke allemaal niet meer zo belangrijk is. Dat het genieten van het leven en er zijn voor je medemens als dat nodig is veel genoegdoening geeft. De saamhorigheid die gecreëerd wordt onder deze mensen gaat dan aanstekelijk werken als een soort Pyramide waardoor mensen die twijfelen of het niet zo goed oppakken ook worden aangeraakt waardoor deze energie al meer wordt doorgegeven en er zo al meer mensen de kracht van de liefde ontdekken. Dat is wat wij voor deze avond willen en wat er gebeurt vanaf nu. Let maar op, er zullen in jullie directe nabijheid duidelijke veranderingen op dit gebied plaatsvinden. Jullie zullen dat gaan zien en beleven. En dat is de boodschap voor deze avond.”

Met een liefdevolle groet van ons De 3 Wijze intelligenties.

Boodschap van de 3 Wijzen voor woensdag 25 oktober.

Lieve schat de boodschap voor deze keer is er eentje met een plusje. Wij zenden onze liefde en ons licht naar al de mensen die dit lezen. Dus niet alleen aan diegene die al bij jullie avonden zijn geweest of nu zijn. De liefdes frequentie van ons is zó hoog dat een ieder die dit leest dat ook voelt en daardoor tevens een helingsvorm mag ontvangen. Wij kiezen daarvoor omdat het zo belangrijk is in deze tijd dat mensen gaan beseffen dat er heel veel meer mogelijk is op het gebied van heling dan alleen maar te kijken naar de klacht en wat er achter ligt. Door zich met ons te verbinden ontstaat er een enorme kracht die wij gebruiken om de mensheid te helpen helen en zo tot hun ware zelf te komen. Mensen mogen gaan beseffen dat heling op veel gebieden mogelijk is maar ook dat het op veel manieren kan. Er komt nu een tijd aan, dat mnselijk lijden een stuk minder mag gaan worden. Dat het niet meer zo nodig is om door diepe dalen te gaan, omdat het verwerken van karma nu veel minder er toe doet, omdat het allemaal is afgedaan. Karma hoeft niet meer. De mens kan nu zelf beslissen of ze karma wil inlossen of dat ze naar hun ware potentie gaan en van daaruit hun ware kracht leren kennen. Zodat ze vanuit hun ware kracht kunnen gaan leven en zijn wie zij in oorsprong zijn. Niet langer beïnvloed door de mensen en zaken om hen heen, maar vanuit hun eigen hartsgevoel en daardoor al meer gaan doen, wat hun hart hun aangeeft zonder dat er iemand tussen zit. Luisteren naar het zelf en van daaruit keuzes en beslissingen maken. Wij hopen dat heel veel mensen dit lezen zodat wij veel mensen kunnen aanraken met onze liefdesenergie. Wederom. Dit is wat wij doen en dit is wat wij willen. De liefde en het licht verspreiden onder de mensen zodat zij weer in hun ware potentie komen en vandaar uit de liefde en het licht verder kunnen doorstralen en geven aan hun omgeving.

 

Met heel veel liefde en licht.

De 3 Wijzen.